Gesztenyeliget Integrált Szociális Intézmény Csongrád-Csanád Vármegye Támogatott Lakhatása

Ügyintéző: Székely Gréte (06/20-271-2376)

Adminisztrátor: Túri Gábor (06/20-271-2376)

 

Kastélyotthon Nagymágocs Támogatott Lakhatása

Ügyintéző: Kiss Edit (06/20-439-8976)

Adminisztrátor: Berkecz Krisztina (06/20-439-8976)

 

Pacsirta Szolgáltató Központ és Támogatott Lakhatás Derekegyház

Ügyintéző: Tóth Csaba (06/20-501-0738)

Adminisztrátor: Barna Boglárka

 

A gondozotti ügyintézők a Csongrád-Csanád Megyei Gesztenyeliget Otthonban a gondozási részlegek  tagjaiként dolgozik. Az ellátott beköltözése napjától vezeti a felvétellel kapcsolatos nyilvántartásokat, intézi a lakcímváltozás bejelentését, gondoskodik a nála letétbe helyezett értéktárgyakról, takarékbetétkönyvről, stb. A gondozott meghatalmazása alapján az adminisztrátorok kezelik – nyugdíjak felvétele, gondozási díj levonása, különbözet kifizetése - a pénzeket.

 

Térítési díj

Az intézményben biztosított ellátásért díjat kell fizetni. Az intézményi térítési díjat a fenntartó évente határozza meg.

A személyi térítési díj felső határa az intézményi térítési díj. Az ellátottak részére a fizetendő személyi térítési díjat az intézmény vezetője állapítja meg a rendszeres havi jövedelme, illetve jelentős pénz és ingatlanvagyona alapján.

A megállapított személyi térítési díjat az adott hónapban esedékes havi jövedelem átvételekor, de legkésőbb a tárgyhót követő hónap 10. napjáig kell megfizetni. Az érvényes szabályozásnak megfelelően, az egyéni gyógyszerigények költségét az ellátott személy viseli személyre szóló számlázás szerint.

Az ellátottak a térítési díj megfizetés után visszamaradó jövedelmükkel szabadon rendelkeznek. A költőpénzt a személyi térítési díj megállapítását követően kell meghatározni, és az ellátott rendszeres jövedelméből visszahagyni, illetve a költőpénz minimális összegére kerekíteni.

A költőpénz havi összege nem lehet kevesebb a tárgyév január 1-jén érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 20%-ánál, ha a térítési díjat úgy állapították meg, hogy az vagyont is terhel, 30%-nál.

Weboldalunkon sütiket használunk

A gesztenyeligetotthon.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.