ESEMÉNYNAPTÁR

January 2022
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

szgyf_banner.jpg

Gondozotti Ügyintézők:

1./ Csongrád-Csanád Megyei Gesztenyeliget Otthon Támogatott Lakhatása

Ügyintéző:  Debreczeni –Kis Ilona (06/20-271-2376)

Adminisztrátor: Túri Gábor (06/20-271-2376)

2./ Csongrád-Csanád Megyei Gesztenyeliget Otthon Nagymágocsi Kastélyotthona

Ügyintéző: Kun Petra (06/20-439-8976)

Adminisztrátor: Berkecz Krisztina (06/20-439-8976)

3./ Csongrád-Csanád Megyei Gesztenyeliget Otthon Derekegyház Ápoló Otthon

Ügyintéző: Tóth Csaba (06/20-501-0738)

Adminisztrátor: Varga Sándorné (06/399-8043)

A gondozotti ügyintézők a Csongrád-Csanád Megyei Gesztenyeliget Otthonban a gondozási részlegek  tagjaiként dolgozik. Az ellátott beköltözése napjától vezeti a felvétellel kapcsolatos nyilvántartásokat, intézi a lakcímváltozás bejelentését,  gondoskodik a nála letétbe helyezett értéktárgyakról, takarékbetétkönyvről, stb. A gondozott meghatalmazása alapján az adminisztrátorok kezelik – nyugdíjak felvétele, gondozási díj levonása, különbözet kifizetése - a pénzeket.

Térítési díj

Az intézményben biztosított ellátásért díjat kell fizetni. Az intézményi térítési díjat a fenntartó évente határozza meg.

A személyi térítési díj felső határa az intézményi térítési díj. Az ellátottak részére a fizetendő személyi térítési díjat az intézmény vezetője állapítja meg a rendszeres havi jövedelme, illetve jelentős pénz és ingatlanvagyona alapján.

A megállapított személyi térítési díjat az adott hónapban esedékes havi jövedelem átvételekor, de legkésőbb a tárgyhót követő hónap 10. napjáig kell megfizetni. Az érvényes szabályozásnak megfelelően, az egyéni gyógyszerigények költségét az ellátott személy viseli személyre szóló számlázás szerint.

Az ellátottak a térítési díj megfizetés után visszamaradó jövedelmükkel szabadon rendelkeznek. A költőpénzt a személyi térítési díj megállapítását követően kell meghatározni, és az ellátott rendszeres jövedelméből visszahagyni, illetve a költőpénz minimális összegére kerekíteni.

A költőpénz havi összege nem lehet kevesebb a tárgyév január 1-jén érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 20%-ánál, ha a térítési díjat úgy állapították meg, hogy az vagyont is terhel, 30%-nál.